Budynki usługowe

   Rozbudowa zakładu Pablo k/Kielc

   Budynek biurowy w Kielcach

   Budynek biurowy Fabryki Okien Dako w Nowym Sączu

   Hala sportowa Kampusa UJK w Kielcach

   Galeria Kupiecka w Kielcach

   Budynek usługowo-handlowy UNICITY w Łodzi

   Budynek biurowy NEPTUN w Gdańsku

   Budynek biurowy k/Warszawy